O nas - Sztukarnia dla Biznesu
  • O nas

Sztukarnia dla biznesu to rezultat wieloletniej współpracy z firmami różnego szczebla w całej Polsce. Zauważyliśmy, że wprowadzając działania artystyczne w świat biznesu niesiemy ze sobą zmianę oraz generujemy nowe rozwiązania biznesowe i edukacyjne. Inwestycja w działania związane ze sztuką ma bowiem głęboki sens zarówno z punktu widzenia pracownika jak i pracodawcy.

Przenikanie się biznesu i sztuki to zjawisko, o którym coraz więcej się mówi. Na całym świecie w tym w Europie powstają ośrodki, które badają tzw. Interwencje artystyczne – płaszczyzny współdziałania instytucji kultury i przedsiębiorstw. A jest ich wiele. Chcemy z nich korzystać, nawzajem inspirować się. Pragniemy stworzyć przestrzeń kojarzenia różnych perspektyw i interesów, by czerpać obopólne korzyści.

Do kogo jest adresowany projekt


Do pracowników wszystkich poziomów struktury firm różnego szczebla

Do działów, w których istotne znaczenie ma kreatywne myślenie, pomysłowość, twórcze działania


Jaki jest cel projektu

Pragniemy stworzyć przestrzeń dla sztuki i biznesu na wspólne działanie, bo ma to głęboki sens. Dzięki obcowaniu z sztuką pracownicy będą realizować cele w sposób bardziej konstruktywny, twórczy, innowacyjny. Komfort ich pracy będzie wyższy, a zyski dla pracodawcy widoczne.

Z kim realizujemy projekt

Z artystami z różnych dziedzin sztuki – z malarzami, grafikami, ceramikami.

Korzyści płynące z udziału w projekcie, czyli co sztuka może dać biznesowi:

  • Pobudzenie ogólnej otwartości pracowników na zmiany
  • kształcenie myślenia kreatywnego
  • ekonomizacja przestrzeni biurowej, indywidualizacja stanowisk pracy
  • zachęta do przełamywania schematów w codziennej pracy
  • transfer umiejętności właściwych zawodom artystycznych do innych sektorów
  • rozwój twórczego myślenia i otwarcie się na nowe sposoby rozwiązywania codziennych zadań
  • rozwój technik projekcyjnych (w miejscu, gdzie techniki werbalne okazują się niewystarczające)

@ Sztukarnia dla Biznesu

@ Sztukarnia dla Biznesu